• januarijanuari
 • februarifebruari
 • maartmaart
 • aprilapril
 • meimei
 • junijuni
 • julijuli
 • augustusaugustus
 • septemberseptember
 • oktoberoktober
 • novembernovember
 • decemberdecember

Van Gogh aan het werk

Jubileumtentoonstelling

De jubileumtentoonstelling Van Gogh aan het werk waarmee het Van Gogh Museum op 1 mei heropende, liet zien hoe de kunstenaar het vak leerde, van zijn eerste experimentele tekeningen tot zijn beroemde latere werk. De tentoonstelling omvatte zo’n 200 werken, waaronder 150 schilderijen, werken op papier, brieven en persoonlijke materialen van de schilder, zoals zijn originele schetsboekjes, verftubes en het enige bewaard gebleven palet, afkomstig uit het Parijse Musée d’Orsay. Topstukken uit de eigen collectie leverden met bijzondere bruiklenen unieke combinaties op die illustreerden hoe Van Gogh zich in tien jaar ontwikkelde tot een uniek kunstenaar met een imposant oeuvre.