• januarijanuari
 • februarifebruari
 • maartmaart
 • aprilapril
 • meimei
 • junijuni
 • julijuli
 • augustusaugustus
 • septemberseptember
 • oktoberoktober
 • novembernovember
 • decemberdecember

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DOWNLOAD

De groei en aandacht voor milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijke ontwikkeling voor musea. Museumbezoekers verwachten van musea een hoge
standaard op dit gebied. Het Van Gogh Museum voelt als openbare, internationale en educatieve instelling een grote verantwoordelijkheid en is actief met
maatschappelijk verantwoord ofwel duurzaam ondernemen bezig. In het Strategisch Plan 2014-2017 heeft duurzaamheid een belangrijke plek gekregen, evenals in het
facilitair beleid 2013-2015.

Het Van Gogh Museum heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een van de meest duurzame musea van Europa. Deze ambitie wordt onderbouwd
door de duurzame prestaties die voortkomen vanuit de huisvesting en de bedrijfsvoering. De prestaties worden zichtbaar gemaakt en gecommuniceerd naar
de stakeholders.

 Drie pijlers

Het MVO-beleid van het Van Gogh Museum is gebaseerd op drie
pijlers:

People: respect voor mens en omgeving

• Planet: duurzaamheid en minimale milieubelasting

• Profit: verantwoordelijk omgaan met continuïteit

 In 2011 is een eerste aanzet gegeven voor de implementatie van een gedegen MVO-beleid. In 2012 en 2013 zijn met de noodzakelijke renovatie van het Van Gogh Museum grote stappen gezet op het gebied van MVO. De klimaatinstallaties in het gebouw zijn zo veel mogelijk Klimaat op maat gemaakt:

• Het museum maakt gebruik van een WKO-bron (bron voor warmte-koudeopslag). Dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem, om het vervolgens op aanvraag weer te benutten. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen. Deze nieuwe bron maakt de energie-intensieve ijsbuffers overbodig. Die zijn dan ook opgeheven. Het rendement van de koelmachine stijgt door het gebruik van deze nieuwe WKO-bron.

• De ventilatie wordt per expositieruimte afgestemd op de behoefte.

• Er is meer luchtrecirculatie in het museum. Met recirculatie hoeft er minder buitenlucht te worden behandeld. De reeds behandelde lucht wordt zo veel mogelijk hergebruikt.

• De twee grote warmteketels zijn vervangen door vier kleinere om efficiënter warmte op te wekken.

 • De CO2-reductie wordt actief gemonitord.

 Al deze maatregelen hebben gezorgd voor een flinke energiebesparing. Door de nieuwe klimaatinstallaties en een aantal andere technische aanpassingen is het gebouw
nu zo goed verduurzaamd, dat het Van Gogh Museum in 2014 als eerste museum ter wereld het BREEAM-certificaat krijgt. BREEAM is wereldwijd de meest toegepaste methodiek voor het analyseren en beoordelen van duurzaamheid van gebouwen en organisaties.

 Download de volledige tekst via de button rechtsboven.